Videreutdanningsemner ved Forsvarets høgskole

Forsvarets høgskole tilbyr videreutdanningsemner på 15 og 10 studiepoeng til sivilt og militært ansatte i Forsvaret/forsvarssektoren. Målgruppen er profesjonsutøvere innenfor fagområdene som tilbys og gir en unik mulighet for dypere forståelse på tvers av sektorer.

Foruten akkrediterte studier, utvikler og gjennomfører høgskolen en rekke kompetansehevende kurs, FN- og NATO-kurs. Disse kunngjøres separat på Forsvarets nettsider.

  • Søknadsfrist

    Løpende
  • Startsemester

    Høst

Innhold

For nærmere beskrivelse av innhold, oppbygning og læringsutbytter, se de respektive emnebeskrivelsene ved å klikke på boksen "Studieplan"