ING3301 Elektrooptikk og mikrobølger

Emnekode: 
ING3301
Kursnavn på engelsk: 
Electro-optics and microwaves
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier
Credits: 
7,5
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2022 Høst
Eksamenssemester: 
2022 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Emneansvarlig: 
Christophe Massacand
Linn-Kristine Glesnes Ødegaard
Harald Totland
Om emnet

Emnet skal gi kadetten bred kunnskap i elektromagnetiske bølger og annvendelser innenfor mikrobølger (bølgeleder, radar) og elektrooptikk.

Emnet dekker følgende faglig innhold: interferens og diffraksjon, lysbrytning og refleksjon, linser og avbildning, fotoner, emisjon og absorpsjon av lys, termisk stråling, svarte og grå gjenstander, kvantetilstander i atomer, laseren, enkel energibåndteori (halvlederfysikk), elektrooptiske sensorer, elektromagnetiske bølger i bølgeledere, modus og kritisk frekvens, mikrobølgekomponenter, radar.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter fullført emne kan kadetten:

  • beskrive sentrale begreper knyttet til elektromagnetiske bølger
  • forklare grunnleggende sammenhenger mellom ulike fenomener både i elektrooptikk og mikrobølger (bølgeleder)

Ferdigheter

Etter fullført emne kan kadetten:

  • anvende et relevant begreps- og formelapparat
  • bruke kunnskapen til å lage matematiske modeller av utvalgte fenomener
  • resonnere systematisk, løse problemer innenfor elektromagnetiske bølger og gjøre rede for sine resultater
  • gjøre rede for grunnleggende fenomen og praktiske anvendelser i elektrooptikk og mikrobølger (bølgeleder og radar)

Generell kompetanse

Etter fullført emne kan kadetten:

  • forklare emner i elektrooptikk og anvendelser i mikrobølgeteori
  • kommunisere med andre om emnet
Praktisk organisering og arbeidsformer

Emnet koordineres med ING3313 Elektromagnetisme og signaturer.

Sensorordning

Sensur gjennomføres i henhold til Forskrift for opptak, studier og eksamen ved Forsvarets høgskole.

Pensum
  • Knight, R. D. (2013). Physics for Scientists and Engineers. A Strategic Approach (3. utg.). Pearson, ISBN 9780321740908 (kap. 20-24, 37, 38, 41).
  • Fausa, L. (2014). Elektrooptikk og mikrobølger. Kompendium, Sjøkrigsskolen.
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
Muntlig eksamenIndividuell30MinutterA-F70 %Not required Eksamen må beståsKalkulator, formelsamling
Mappevurdering- -A-F30 %Not requiredMappen består av innleveringer, prøver og team-basert læring. Detaljer oppgis ved semesterstart.
Vurderinger:
Vurderingsform:Muntlig eksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:30
Varighetstype:Minutter
Karakterskala:A-F
Andel:70 %
Justerende muntlig:Not required
Kommentar: Eksamen må bestås
Hjelpemidler:Kalkulator, formelsamling
Vurderingsform:Mappevurdering
Gruppering:-
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:A-F
Andel:30 %
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Mappen består av innleveringer, prøver og team-basert læring. Detaljer oppgis ved semesterstart.
Hjelpemidler:
Forfattere: 
Christophe Massacand
Linn-Kristine Glesnes Ødegaard
Harald Totland
Godkjent av: 
Fagråd Sjømilitær Teknologi, 18.04.2018