Master i militære studier

Forsvarets høgskole tilbyr mastergrad i militære studier, et akademisk og militært profesjonsstudium. Studiet er Norges høyeste fagmilitære utdanning.

En master i militære studier er med på å kvalifisere deg til stillinger på sentralt nivå i forsvarssektoren, nasjonalt og internasjonalt. Gjennom studiet lærer du å tenke analytisk og kritisk om bruk av militære virkemidler. Fullført studium gir en akademisk grad som gjør deg attraktiv også i andre deler av offentlig og privat sektor.

Samtidig ivaretar masterutdanningen Forsvarets behov for ansatte med høy kompetanse. Særlig gjelder det kunnskap om militære styrkers praktiske muligheter og begrensninger ut fra vekslende teknologiske, sosiale og politiske forhold. FHS er den eneste høyere utdanningsinstitusjonen i Norge som tilbyr denne militære mastergraden.

 • Organisering

  Heltid
 • Studiepoeng

  90
 • Søknadsfrist

 • Startsemester

  Høst
 • Søknadskode

  Søknadskode