CBU1509 Organisasjon og taktikk

Emnekode: 
CBU1509
Studieprogram: 
Cybermilitær befalsutdanning
Studienivå: 
Kvalifiserende kurs
Undervisningssemester: 
2022 Vår
2022 Høst
Eksamenssemester: 
2022 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Emneansvarlig: 
Per Arne Halvorsen
Om emnet

Emnet vil gi kadetten grunnleggende forståelse for plan og beslutningsprosess (PBP) på lags og troppsnivå. 

Emnet skal gi kadetten kunnskap og ferdigheter for å utvikle en 5 punktsordre for oppdragsløsning på lagsnivå.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter fullført emne har kadetten:

 • Kunnskap om plan og beslutningsprosees (PBP) på lavere nivå. 
 • Kunnskap om militære tegn og symboler.
 • Kunnskap om gjeldende reglement og håndbøker som benyttes i PBP.
 • Kunnskap om organisering av militære avdelinger.
 • Kjennskap til hurtig stridsutvikling.

Ferdigheter

Etter å ha fullført emne kan kadetten:

 • Gjennomføre en plan og beslutningsprosess på lagsnivå.
 • Utvikle og fremføre egen 5 punktsordre.
 • Anvende håndbøker, taktiske huskelister og maler som hjelpemiddel i en plan prosess.

Generell kompetanse

Kadetten har etter gjennomført emne grunnleggende forståelse for ordreutvikling på lavere nivå. Kadetten har erfart å lede og ta beslutninger basert på egen plan.

Praktisk organisering og arbeidsformer

Forelesninger, trening og øving.

Pensum
 • Stabshånbok for Hæren-plan og beslutningsprosess (utvalgte sider)
 • Håndbok for plan og beslutningsprosess- hefte 1 bataljon (utvalgte sider)
 • Håndbok for plan og beslutningsprosess- hefte 2 kompani og eskadron (utvalgte sider)
 • Håndbok for plan og beslutningsprosess- hefte 3 tropp (utvalgte sider)
 • Håndbok for plan og beslutningsprosess- hefte 4 lag
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
PraksisGruppe1TimerBestått / ikke bestått Not requiredKadettene skal utvikle og fremføre en 5 punkts ordre for eget lag. Ordren skal utvikles fra en taktisk beskrevet ordre. Gjennomføres i 3. semester. Alle hjelpemidler tillatt.
Vurderinger:
Vurderingsform:Praksis
Gruppering:Gruppe
Varighet:1
Varighetstype:Timer
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Andel:
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Kadettene skal utvikle og fremføre en 5 punkts ordre for eget lag. Ordren skal utvikles fra en taktisk beskrevet ordre. Gjennomføres i 3. semester.
Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt.
Forfattere: 
Per Arne Halvorsen