Semestre

VB6112 Modellering og bruk av nasjonale geodata

Emnekode: 
VB6112
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier med fordypning i ledelse og ingeniørfag (Militær bygg- og anleggsteknikk/Militær geomatikk)
Credits: 
7,5
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2021 Vår
Eksamenssemester: 
2021 Vår
Om emnet

Emnet gjennomføres av NTNU i Gjøvik og emnebeskrivelse finnes her.

Forfattere: 
Halvard Bjerke