Semestre

VB6108 Konstruksjonslære

Emnekode: 
VB6108
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier med fordypning i ledelse og ingeniørfag (Militær bygg- og anleggsteknikk/Militær geomatikk)
Credits: 
7,5
Undervisningssemester: 
2020 Høst
Eksamenssemester: 
2020 Høst
Om emnet

Emnet gjennomføres av NTNU i Gjøvik og emnebeskrivelse finnes her.

Forfattere: 
Halvard Bjerke