Semestre

VB6102 Materiallære for bygg

Emnekode: 
VB6102
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier med fordypning i ledelse og ingeniørfag (Militær bygg- og anleggsteknikk/Militær geomatikk)
Credits: 
10
Undervisningssemester: 
2019 Høst
Eksamenssemester: 
2019 Høst
Om emnet

Emnet gjennomføres av NTNU i Gjøvik og emnebeskrivelse finnes her.

Forfattere: 
Hans Kristian Thrane-Strand