VB6100 Matematiske metoder 1

Emnekode: 
VB6100
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier med fordypning i ledelse og ingeniørfag (Militær bygg- og anleggsteknikk/Militær geomatikk)
Credits: 
10
Undervisningssemester: 
2020 Høst
Eksamenssemester: 
2019 Høst
Om emnet

Emnet gjennomføres av NTNU i Gjøvik og emnebeskrivelse finnes her.

Forfattere: 
Hans Kristian Thrane-Strand