TM3060 Skipsteknisk seilas

Emnekode: 
TM3060
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier - Lederskap med fordypning i maskinfag
Credits: 
0
Undervisningssemester: 
2015 Vår
2016 Vår
2016 Høst
2017 Vår
2017 Høst
2018 Vår
2018 Høst
2019 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Om emnet

Emnet skal gi praktisk skipsteknisk kunnskap i å drifte fremdrifts- og kraftanlegg på skolefartøyene. Aktiviteten skal gi forståelse for vakttjenesten innenfor det skipstekniske området, samspillet mellom maskin og bro og trening i sjømannskap.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter endt trening har offiseren opparbeidet forståelse for vakttjenesten på skolefartøyene. Offiseren har og kunnskap om fartøyenes konstruksjon, skipstekniske hovedkomponenter og deres systemer.

Ferdigheter  

Etter endt trening er offiseren i stand til å:

 • Klargjøre fartøyene til avgang.
 • Assistere vakthavende maskinbefal og elektrobefal
 • Avløse og overta vakt
 • Føre maskindagbøkene
 • Operere hoved- og hjelpemaskineri i normal og nødmoder.
 • Operere kjølesystemer
 • Operere drivstoff og ballast tank-systemer
 • Operere fartøyenes elektriske kraftsystem og fordeling
 • Koble landstrøm
 • Ivareta fartøyets vanntette inndeling
 • Operere og bruke rednings- og brannlokkingsutstyret ombord
 • Operere ror og styremaskin i normal og nød mode
 • Operere kommunikasjonsanlegg og navigasjonsutstyr
 • Anvende alminnelig sjømannskap

Generell kompetanse 

Etter endt trening er offiseren i stand til å gjennomføre en sikker seilas med skolefartøyene. Offiseren kan kommunisere med andre om fartøyets skipstekniske anlegg og systemer både muntlig og skriftlig.

Praktisk organisering og arbeidsformer

Koordinering

Emnet koordineres med emnet ”Praktisk Navigasjon” for kadetter ved Operativ Marine linjen og Karakterbyggingsprogrammet.

 • Maskinlinjen: Det koordineres videre med emnene Ingeniørfaglig systemtenkning, Skips- og motorlære, Maskinkonstruksjon, Marint maskineri og systemer og Skipselektriske anlegg del 1.
 • Elektro/automasjonslinjen: Det koordineres videre med emnene Ingeniørfaglig systemtenkning, Skipselektriske anlegg del 1, Skipselektriske anlegg del 2, Automatiserte anlegg og Kraftelektronikk

Arbeidsmåter

 • Praktisk tjeneste på skolefartøy i forbindelse med Sjøkrigsskolens kvelds- og helgeseilaser. Selvstendige forberedelser ifm seilas

Arbeidskrav

 • Gjennomført og bestått fartøystypekursene
 • Rapportskriving
Evaluering og kvalitetssikring

Godkjent fagråd Teknologi, 22.02.2013

Supplerende opplysninger

STCW-kode:

 • A-III/1, A-III/2
 • A-III/6, A-III/7, B-III/6

STCW-funksjon:

 • Elektriske og elektroniske anlegg og kontrollinstallasjoner på det operative og støtte nivå.
 • Vedlikehold og reparasjoner på det operative og støtte nivået
 • Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord på det operative og støtte nivået.
 • Veiledning om opplæring og sertifisering av elektrotekniske offiserer.
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
Skriftlig eksamenIndividuell -- Not required
Praksis- -- Not requiredSeilas
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig eksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:-
Andel:
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:
Hjelpemidler:
Vurderingsform:Praksis
Gruppering:-
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:-
Andel:
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Seilas
Hjelpemidler:
AktivitetVarighetVarighetstypeKommentar
Forelesninger15TimerForelesninger og øving med lærer
Individuell veiledning25Timer
Individuell60Timer
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Forelesninger
Varighet:15
Varighetstype:Timer
Kommentar:Forelesninger og øving med lærer
Aktivitet:Individuell veiledning
Varighet:25
Varighetstype:Timer
Kommentar:
Aktivitet:Individuell
Varighet:60
Varighetstype:Timer
Kommentar: