TE2171 Elektromagnetisme og høyspenningssystemer

Emnekode: 
TE2171
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier - Lederskap med fordypning i elektro og automasjon
Credits: 
10
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2016 Høst
2017 Vår
2017 Høst
2018 Vår
2018 Høst
2019 Vår
Eksamenssemester: 
2016 Høst
2017 Vår
2017 Høst
2018 Vår
2018 Høst
2019 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
Skriftlig eksamenIndividuell4TimerA-F35 %Not requiredSemester 3
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig eksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:4
Varighetstype:Timer
Karakterskala:A-F
Andel:35 %
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Semester 3
Hjelpemidler:
AktivitetVarighetVarighetstypeKommentar
Forelesninger145Timer
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Forelesninger
Varighet:145
Varighetstype:Timer
Kommentar: