Semestre

NN3046 Navigasjonssystemer 2

Emnekode: 
NN3046
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier - Lederskap med fordypning i nautikk
Credits: 
5
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2018 Høst
Eksamenssemester: 
2018 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Om emnet

Hensikten med faget er å dekke Sjøforsvarets behov samt tilfredsstille kravene i STCW, 1978, med tillegg innen navigasjonssystemer i funksjonen navigering på ledelsesnivå.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter endt utdanning:

 • har offiseren bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor navigasjonssystemer og navigasjonsutstyr
 • kjenner offiseren til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor Geodesi og navigasjonssystemer
 • kan offiseren oppdatere sin kunnskap innenfor navigasjonssystemer
 • har offiseren kunnskap om geodesiens, navigasjonsutstyr og navigasjonssystemenes historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

Ferdigheter

Etter endt utdanning:

 • kan offiseren anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg
 • kan offiseren reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
 • kan offiseren finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling
 • kan offiseren beherske relevante faglige verktøy og uttrykksformer
 • Kan offiseren anvende navigasjonsutstyr og navigasjonssystemer

Generell kompetanse

Etter endt utdanning:

 • har offiseren innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger
 • kan offiseren planlegge- og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltager i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • kan offiseren formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre uttrykksformer
 • kan offiseren utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • kjenner offiseren til nytenkning og innovasjonsprosesser
Praktisk organisering og arbeidsformer

Sjøforsvarets utdanningsprogrammer GOU punkt 2.13. Pedagogiske metoder gjelder for emnet. Emnet inngår i den sertifikatgivende utdanningen og skal sees i sammenheng med utdanningsplanene for maritime fag.

Emnet følger F og Ø timene i timeplanen i de ukene årsprogrammet for SKSK har undervisningsuke(UV uke). Undervisningen går over 15 uker. Faget har 4 F-timer på timeplanen og bør organiseres i to 2 timersøkter. Undervisningsplanen viser fremdriften i emnet i form av ukeoversikt og delemne den aktuelle uka. Faget bruker Itslearning. Det er øvelser til hvert delemne.

Arbeidsmåter

 • Klasseromsundervisning: Teorigjennomgang, gjennomgang av oppgaver, kadetter gjennomgår utvalgte oppgaver, øvelser
 • Internett: Itslearning
 • Elevforedrag: Kadettene holder et kort foredrag om et delemne i fagområdet
 • Veiledningsstime: Kadetter besvarer oppgaver og får veiledning
 • Selvstudium: Arbeid med teori, besvarelser av oppgaver
 • Øvelser i nav.lab

Arbeidskrav

 • Obligatorisk deltagelse på undervisning/veiledning
 • Obligatorisk innlevering av et utvalg av øvingene
Supplerende opplysninger

Sertifikatrettigheter.

 • Emneplanen oppfyller den internasjonale konvensjon om normer for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk, STCW, 1978 med tillegg
 • Emneplanen tar utgangspunkt i IMO modellkurs 7.03 Skipsoffiserer med ansvar for navigasjonssvakt:
  • Kapittel 1.1.3 Elektroniske navigasjons- og posisjoneringssystemer
  • Kapittel 1.1.4 Ekkolodd og fartsmåling
  • Kapittel 1.1.6 Styre og kontrollsystemer
 • Emneplanen tar utgangspunkt i IMO modellkurs 7.01 Skipsoffiserer med ansvar på ledelsesnivå:
  • kapittel 1.2.1 Posisjonsbestemmelse under alle forhold
  • kapittel 1.3.3. System under kontroll av hovedgyro, og operasjonsprinsipp for hovedtypene av gyrokompass
 • Navigasjonssystemer 2 er en del av den sertifikatgivende utdanningen til dekksoffiser klasse 1.
Pensum

Pensum

 • Undervannsakustikk, Del 4 kap 3,4,5 og 6.2
 • Hydroakustikk, Del 4 kap 7
 • Ekkolodd/Sonar (Kjerstad, Del IV, Kapittel 7)
 • Fartslogger (Kjerstad, Del IV, Kapittel 7)
 • Kompass og styresystemer kap 4 og 5
 • Magnetisme/Degaussing: eget studiemateriell
 • Elektronisk Navigasjon Del 1 kap 7 og 8
 • Kompass og styresystemer Del 3 kap 7
 • GNSS - /GPS/GLONASS/COMPASS/GALILEO/

Litteratur

 • Kjerstad: Elektroniske og akustiske navigasjonssystemer for maritime studier, 3 utgave, Tapir akademisk forlag ISBN: 978-82-519-2288-3
 • Itslearning
 • Faglærer: Diverse kompendium
 • Faglærer: Oppgaver (utleveres av faglærer)
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
Skriftlig eksamenIndividuell4TimerA-F100Not required
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig eksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:4
Varighetstype:Timer
Karakterskala:A-F
Andel:100
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:
Hjelpemidler: