NAV3302 Navigasjonssystemer 2

Emnekode: 
NAV3302
Kursnavn på engelsk: 
Navigation Systems 2
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier
Credits: 
5
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2020 Høst
Eksamenssemester: 
2020 Høst
Emneansvarlig: 
Kåre Schiøtz
Om emnet

Hensikten med faget er å dekke Sjøforsvarets behov samt tilfredsstille kravene i STCW, 1978, med tillegg innen navigasjonssystemer i funksjonen navigering på ledelsesnivå.

STCW-kode:   A-II/2

STCW-funksjon:   Navigering på operativt og ledelses nivå (F1)

Sertifikatrettigheter:

 • Emneplanen oppfyller den internasjonale konvensjon om normer for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk, STCW, 1978 med tillegg
 • Emneplanen tar utgangspunkt i IMO modellkurs 7.03 Skipsoffiserer med ansvar for navigasjonssvakt:
  • Kapittel 1.1.3 Elektroniske navigasjons- og posisjoneringssystemer
  • Kapittel 1.1.4 Ekkolodd
  • Kapittel 1.1.6 Styre og kontrollsystemer
  • Kapittel 1.2.5 Bruk av informasjon fra navigasjonsinstrumenter for å oppretteholde sikker navigasjon
   • Fartsmåling
 • Emneplanen tar utgangspunkt i IMO modellkurs 7.01 Skipsoffiserer med ansvar på ledelsesnivå:
  • kapittel 1.2.1 Posisjonsbestemmelse under alle forhold
  • kapittel 1.3.3. System under kontroll av hovedgyro, og operasjonsprinsipper for hovedtypene av gyrokompass 

Faglig innhold:

 • Undervannsakustikk (Kjerstad Del 4 Kap. 1-5)
 • Hydroakustikk (Kjerstad Del 4 Kap. 7.1-7.4)
 • Ekkolodd/Sonar (Kjerstad, Del 4 Kap 6.1 og 6.2)
 • Fartslogger (Kjerstad, Del 4, Kapittel 7.5)
 • Optiske kompasser og treghetsnavigasjon (Kjerstad Del 3, Kap. 4-5)
 • Automatisk styresystem (Kjerstad Del 3 Kap. 6)
 • Magnetisme/Degaussing (eget studiemateriell)
 • Integrerte systemer og krav til elektroniske navigasjonssystemer (Kjerstad Del 1 Kap. 7 og 8)
 • Dynamisk posisjoneringssystem (Kjerstad Del 3 Kap 7)
 • Satellittbaserte navigasjonssystemer, Navigasjonskrigføring (NAVWAR) og Cyber security (Kjerstad Del 1 Kap. 3 og eget studiemateriell)
 • Autonomi (aktuelle artikler)

 

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter endt emne har kadetten:

 • bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor navigasjonssystemer og navigasjonsutstyr
 • kan kadetten oppdatere sin kunnskap innenfor navigasjonssystemer
 • kunnskap om forsknings- og utviklingsarbeid innenfor undervannsakustikk, navigasjonsutstyr, navigasjonssystemer samt integrerte navigasjonssystmer.
 • kunnskap om fartslogger, optiske kompasser og treghetsnavigasjon
 • kunnskap om automatiske styresystmer samt autonomi.
 • kunnskap om militær bruk av satellittbasert navigasjon, sårbahet ifm bruk av satellittbaserte systemer og navigasjonskrigføring (NAVWAR)
 • kunnskap om magnetisme og degaussing, samt degaussingsanlegg på militære fartøy.

Ferdigheter

Etter endt emne kan kadetten:

 • anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg
 • reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
 • finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling
 • beherske relevante faglige verktøy og uttrykksformer
 • anvende navigasjonsutstyr og navigasjonssystemer

Generell kompetanse

Etter endt emne kan kadetten:

 • ha innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger
 • planlegge- og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltager i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre uttrykksformer
 • utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • kjenne til nytenkning og innovasjonsprosesser
Praktisk organisering og arbeidsformer

Organisering

Undervisningsplanen viser fremdriften i emnet i form av ukeoversikt og delemne den aktuelle uka. Faget bruker Itslearning/Teams. Det er øvelser til hvert delemne.

Undervisning i automatiske styresystemer tas ifm aktuell kveldsseilas i MPN6 (Seilas med autopilot og banestyring) Deler av undervisning i NAVWAR bør tas ifm aktuell seilas i MPN6 (Seilas med bruk av GNSS jammer)

Arbeidsmåter

 • Klasseromsundervisning/Fjernundervisning: Teorigjennomgang, gjennomgang av oppgaver, kadetter gjennomgår utvalgte oppgaver, øvelser
 • Internett: Itslearning og/eller Teams
 • Elevforedrag: Kadettene holder et kort foredrag om et delemne i fagområdet
 • Veiledningsstime: Kadetter besvarer oppgaver og får veiledning
 • Selvstudium: Arbeid med teori, besvarelser av oppgaver
 • Øvelser i nav.lab
 • Undervisning og lab.oppgaver på skolefartøyene relatert til systemer om bord.
Sensorordning

Sensur gjennomføres i henhold til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Forsvarets høgskole.

Pensum
  • Kjerstad: Elektroniske og akustiske navigasjonssystemer for maritime studier, 5. utgave, Fagbokforlaget ISBN: 978-82-450-1183-7
  • Sulen: Flerkonstellasjons GNSS utstyr er bedre enn GPS, Artikkel
  • Glomsvoll, GPS-Jamming, Artikkel
  • Sulen: Civil Maritime GNSS Combinations in Arctic Areas, Artikkel
  • Glomsvoll: Navigasjonskrigføring (NAVWAR) med fokus på defensive tiltak, Artikkel
  • Hess: Utfordringer ved unøyaktig GNSS oppdatering av INS for Ubåt, Artikkel
  • Faglærer: Oppgaver (utleveres av faglærer)
  VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
  Skriftlig eksamenIndividuell4TimerA-F100%Not required
  Vurderinger:
  Vurderingsform:Skriftlig eksamen
  Gruppering:Individuell
  Varighet:4
  Varighetstype:Timer
  Karakterskala:A-F
  Andel:100%
  Justerende muntlig:Not required
  Kommentar:
  Hjelpemidler:
  Godkjent av: 
  Øyvind Tengesdal