MO2012 Operasjoner og taktikk

Emnekode: 
MO2012
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier - Lederskap med fordypning i nautikk
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2017 Høst
2018 Vår
2018 Høst
Eksamenssemester: 
2017 Høst
2018 Vår
2018 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk, evt. Engelsk
Om emnet

Se detaljert emnebeskrivelse på FISBasis