MILM4103 Valgemne Nasjonal beredskap

Emnekode: 
MILM4103
Studieprogram: 
Master i militære studier, 1,5-årig studieprogram
Credits: 
5
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2019 Vår
Eksamenssemester: 
2019 Vår
Emneansvarlig: 
Magnus Håkenstad
Forfattere: 
Magnus Håkenstad