LED2403 Fordypning Veiledning som praktisk fundament for lederskap

Emnekode: 
LED2403
Credits: 
15
Undervisningssemester: 
2021 Vår
Eksamenssemester: 
2021 Vår
Forfattere: 
Kåre Inge Skarsvåg
Christina Stokkeland