ING3313 Elektromagnetisme og signaturer

Emnekode: 
ING3313
Kursnavn på engelsk: 
Electromagnetism and Signatures
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier
Credits: 
7,5
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2021 Høst
Eksamenssemester: 
2021 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Emneansvarlig: 
Christophe Massacand
Harald Totland
Linn-Kristine Glesnes Gaupholm
Om emnet

Emnet skal gi kadetten bred kunnskap i grunnleggende elektromagnetisme.

Emnet dekker følgende faglig innhold: ladninger, elektriske krefter og elektriske felter, Gauss' lov, elektrisk potensial, kondensatoren, dielektriske medier, magnetkrefter og magnetfelt, Ampères lov, elektromagnetisk induksjon og induserte felt, Faradays lov, elektromagnetiske vandrebølger, elektromagnetisk fartøysignatur.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter fullført emne kan kadetten:

  • beskrive sentrale begreper og metoder i elektromagnetisme
  • forklare grunnleggende sammenhenger mellom ulike fenomener både i elektromagnetisme og praktiske anvendelser

Ferdigheter

Etter fullført emne kan kadetten:

  • anvende et relevant begreps- og formelapparat
  • bruke kunnskapen til å lage matematiske modeller av utvalgte fenomener
  • resonnere systematisk, løse problemer innenfor elektromagnetisme og gjøre rede for sine resultater
  • gjøre rede for grunnleggende fenomen og praktiske anvendelser i elektromagnetisme.

Generell kompetanse

Etter fullført emne kan kadetten:

  • forklare elektromagnetisme og relevante anvendelser
  • kommunisere med andre om emnet
Sensorordning

Sensur gjennomføres i henhold til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Forsvarets høgskole.

Pensum

Knight, R. D. (2013). Physics for Scientists and Engineers. A Strategic Approach (3. utg.). Pearson, ISBN 9780321740908 (kap. 25-30, 32-34).

VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
Skriftlig eksamenIndividuell4TimerA-F70Not requiredEksamen må beståsKalkulator, formelsamling
MappevurderingIndividuell -A-F30Not requiredMappen består av 1 prøve og 2 innleveringer
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig eksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:4
Varighetstype:Timer
Karakterskala:A-F
Andel:70
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Eksamen må bestås
Hjelpemidler:Kalkulator, formelsamling
Vurderingsform:Mappevurdering
Gruppering:Individuell
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:A-F
Andel:30
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Mappen består av 1 prøve og 2 innleveringer
Hjelpemidler:
Forfattere: 
Christophe Massacand
Harald Totland
Linn-Kristine Glesnes Ødegaard
Godkjent av: 
Fagråd Sjømilitær Teknologi, 18.04.2018