ING1504 Fysikk

Emnekode: 
ING1504
Kursnavn på engelsk: 
Physics
Studieprogram: 
Bachelor i ingeniørfag, studieretning telematikk
Credits: 
10
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2020 Vår
Eksamenssemester: 
2020 Vår
Emneansvarlig: 
NTNU/Gjøvik
Geir Arne Bunde
Om emnet

Emnet vil gi studenten evne til å analysere og løse enkle fysiske problemer, ved å benytte matematisk modellering og metoder. Denne evnen til å modellere praktiske problemstillinger er en grunnleggende forutsetning for videre studier på CIS, og ikke minst for yrkesutøvelsen som cyberingeniør. Fysikken legger grunnen for flere av elektro- og kommunikasjonsteknologiemnene ved CIS. Emnet bygger på ING1502 Matematiske metoder 1. 

Dette emnet undervises av representant fra NTNU/Gjøvik. Denne representanten er ansvarlig for gjennomføring av emnet etter denne emnebeskrivelsen.

Emnets temaer
• Mekaniske svingninger
• Bølger
• Elektriske ladninger, krefter og felter
• Maxwells ligninger
• Elektriske felt og potensialer
• Strøm og motstand
• Magnetiske felt
• Induksjon
• Elektromagnetiske bølger

Spesielle forhold knyttet til vurderingene
Hvis stryk på totalkarakteren, vil kontinuasjon være en 5 timers deleksamen som teller hele totalkarakteren. 

Læringsutbytte

Kunnskap
Etter å ha fullført emne kan kadetten:
• vise elementær forståelse for Maxwell’s ligninger
• beskrive egenskapene til elektromagnetiske bølger og det elektromagnetiske spektret

Ferdigheter
Etter å ha fullført emne kan kadetten:
• utføre beregninger på mekaniske/elektriske svingesystemer med og uten demping
• anvende bølgeligningen
• beregne elektrisk feltstyrke og elektriske krefter
• beregne elektrisk potensial og spenning
• beregne og beskrive elektriske/magnetiske egenskaper til motstander, kondensatorer og spoler
• beregne magnetfelt og magnetiske krefter
• beregne magnetfluks og indusert strøm for praktiske anvendelser

Generell kompetanse
Etter å ha fullført emne kan kadetten:
• vise forståelse for fysikkens anvendelse og betydning på ingeniørfaglige problemstillinger

Praktisk organisering og arbeidsformer

Forelesninger, prøver, obligatoriske laboratorieoppgaver, oppgaveløsning og obligatoriske øvinger. 

Grunnet Covid19 pandemien våren 2020 ble alle emner ved FHS lagt om til distribuert/digitalisert undervisning. Denne tilstanden varte i større og mindre grad frem til 7. mai hvor enkelte emner og studentgrupper fikk noe mer tilgang til fysisk/ordinær undervisning.

Sensorordning

Sensur- og sensorordning gjennomføres i henhold til Forskrift om opptak, studie og eksamen ved Forsvarets høgskole.

Pensum

Lien, J. R. & Løvhøiden, G. (2001). Generell fysikk for universiteter og høgskoler, bind 1 mekanikk. Oslo: Universitetsforlaget.
Lillestøl, E., Hunderi, O. &  Lien, J. R. (2001). Generell fysikk for universiteter og høgskoler, bind 2
varmelære og elektromagnetisme​
. Oslo: Universitetsforlaget.

VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
Individuell fagoppgaveIndividuell -Prosent20%Not required Første del av mappeevaluering: Skoleprøver i fysikk, beste av 2. Endring grunnet Covid-19, godkjent i programråd av programansvarlig
HjemmeeksamenIndividuell .-Prosent80%Not requiredEndring grunnet Covid-19, godkjent i programråd av programansvarlig.Alle skriftlige hjelpemidler tillatt
Vurderinger:
Vurderingsform:Individuell fagoppgave
Gruppering:Individuell
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:Prosent
Andel:20%
Justerende muntlig:Not required
Kommentar: Første del av mappeevaluering: Skoleprøver i fysikk, beste av 2. Endring grunnet Covid-19, godkjent i programråd av programansvarlig
Hjelpemidler:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet: .
Varighetstype:-
Karakterskala:Prosent
Andel:80%
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Endring grunnet Covid-19, godkjent i programråd av programansvarlig.
Hjelpemidler:Alle skriftlige hjelpemidler tillatt
Forfattere: 
Geir Arne Bunde