ING1502 Matematiske metoder 1

Emnekode: 
ING1502
Kursnavn på engelsk: 
Mathematical methods 1
Studieprogram: 
Bachelor i ingeniørfag, studieretning telematikk
Credits: 
15
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2018 Høst
Eksamenssemester: 
2018 Høst
Emneansvarlig: 
Kirsi Helkala
Geir Arne Bunde
Om emnet

Matematiske metoder 1 vil gi studentene kunnskap om og forståelse for bestemte matematiske begreper, problemstillinger og løsningsmetoder. Emnet gir en innføring i enkel matematisk modellering. Gjennom emnet vil studenten også få se hvordan matematikken kan integreres i ingeniørfaglig og tverrfaglig problemløsning. Emnet legger grunnen for videre studier av emnene på CIS, og gir studenten et begreps- og forståelsesapparat som er en forutsetning for yrkesutøvelsen.

Emnets temaer
• Tallsystemer
• Komplekse tall
• Funksjoner
• Derivasjon
• Integrasjon
• Første og andre ordens differensiallikninger
• Vektoralgebra og vektorvaluerte funksjoner
• Funksjoner med to og tre variable
• Partielle deriverte, lineære approksimasjoner, kjerneregelen, retningsderiverte og gradient
• Dobbeltintegral og trippelintegral
• Polarkoordinater, sylinderkoordinater, kulekoordinater og generelt variabelskifte
• Vektorfelt
• Konservative felt og potensialer
• Linjeintegraler og arbeid, flateintegraler og fluks
• Greens, Gauss’ og Stokes’ teoremer

Spesielle forhold knyttet til vurderingene
Det gis opptil 5% bonusprosent avhengig av antall oppgaver studenten har registrert som gjennomført i emnet. 
Det er ikke krav til bestått på den enkelte delevaluering. Eventuell kontinuasjon som følge av stryk på totalkarakteren, er 5 timers skriftlig eksamen som teller 100% av karakteren.

Læringsutbytte

Kunnskap
Etter å ha fullført emne kan kadetten:
• vise forståelse for de matematiske begreper, problemstillinger og løsningsmetoder som inngår i emnets temaer
• påvise grunnleggende sammenhenger mellom matematikk og ingeniørfaglige anvendelser.

Ferdigheter
Etter å ha fullført emne kan kadetten:
• regne med symboler og formler
• anvende derivasjon og integrasjon på enkle praktiske problemer
• sette opp og løse enkle differensiallikninger
• løse enkle likninger med komplekse tall som løsningsmengde
• anvende matematiske representasjoner
• beskrive kurver, flater og romlige områder ved likninger og ulikheter, ved å benytte forskjellige typer koordinater, og ved bruk av parameterfremstillinger
• sette opp og regne ut de forskjellige integralene av skalar- og vektorfelt som inngår i emnets temaer; herunder kunne benytte sammenhengene mellom de ulike typene integraler som inngår i Greens, Stokes og Gauss’ teoremer
• gjenkjenne et konservativt felt og beregne en potensialfunksjon for feltet

Generell kompetanse
Etter å ha fullført emne kan kadetten:
• fortelle med egne ord om matematikkens anvendelse og betydning for ingeniørfaglige problemstillinger
• påvise sammenhenger mellom matematikken og emnene «Fysikk», «Kjemi» og «Elektro»

Praktisk organisering og arbeidsformer

Forelesninger, prøver, studentpresentasjoner og øvinger

Sensorordning

Sensur og sensorordning i henhold til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Forsvarets høgskole.

Pensum

Lorentzen, Hole & Lindstrøm. (2015). Kalkulus med en og flere variable​  (2. utg.). Oslo: Universitetsforlaget

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøtepliktKommentar
Øvinger RequiredDet er krav om å ha gjort 1/3 av øvingsoppgavene i forkant av hver skoleprøve, for å kunne ta skoleprøven.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Øvinger
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøteplikt:Required
Kommentar:Det er krav om å ha gjort 1/3 av øvingsoppgavene i forkant av hver skoleprøve, for å kunne ta skoleprøven.
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
Individuell fagoppgaveIndividuell -Prosent40%Not requiredFørste del av mappeevaluering: Skoleprøver, 4 beste av 5 (teller 40%).Prøver gjennomføres delvis med og uten godkjent kalkulator og egenskreven formelsamling. En A4 side med egen formelsamling per prøve.
Skriftlig eksamenIndividuell5TimerProsent60%Not requiredAndre del av mappeevaluering: Skriftlig eksamen (teller 60%).Eksamen gjennomføres med godkjent kalkulator og egenskreven formelsamling. Formelsamlingen er en A4 side med egen formelsamling per prøve, alle er hjelpemiddel på eksamen.
Vurderinger:
Vurderingsform:Individuell fagoppgave
Gruppering:Individuell
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:Prosent
Andel:40%
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Første del av mappeevaluering: Skoleprøver, 4 beste av 5 (teller 40%).
Hjelpemidler:Prøver gjennomføres delvis med og uten godkjent kalkulator og egenskreven formelsamling. En A4 side med egen formelsamling per prøve.
Vurderingsform:Skriftlig eksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:5
Varighetstype:Timer
Karakterskala:Prosent
Andel:60%
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Andre del av mappeevaluering: Skriftlig eksamen (teller 60%).
Hjelpemidler:Eksamen gjennomføres med godkjent kalkulator og egenskreven formelsamling. Formelsamlingen er en A4 side med egen formelsamling per prøve, alle er hjelpemiddel på eksamen.
Forfattere: 
Geir Arne Bunde