ING1502 Matematiske metoder 1

Emnekode: 
ING1502
Kursnavn på engelsk: 
Mathematical methods 1
Studieprogram: 
Bachelor i ingeniørfag, studieretning telematikk
Credits: 
15
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2022 Høst
Eksamenssemester: 
2019 Høst
Emneansvarlig: 
Kirsi Helkala
Geir Arne Bunde
Om emnet

Matematiske metoder 1 vil gi studentene kunnskap om og forståelse for bestemte matematiske begreper, problemstillinger og løsningsmetoder. Emnet gir en innføring i enkel matematisk modellering. Gjennom emnet vil studenten også få se hvordan matematikken kan integreres i ingeniørfaglig og tverrfaglig problemløsning. Emnet legger grunnen for videre studier av emnene på CIS, og gir studenten et begreps- og forståelsesapparat som er en forutsetning for yrkesutøvelsen.

Emnets temaer
• Tallsystemer
• Komplekse tall
• Funksjoner
• Derivasjon
• Integrasjon
• Første og andre ordens differensiallikninger
• Vektoralgebra og vektorvaluerte funksjoner
• Funksjoner med to og tre variable
• Partielle deriverte, lineære approksimasjoner, kjerneregelen, retningsderiverte og gradient
• Dobbeltintegral og trippelintegral
• Polarkoordinater, sylinderkoordinater, kulekoordinater og generelt variabelskifte
• Vektorfelt
• Konservative felt og potensialer
• Linjeintegraler og arbeid, flateintegraler og fluks
• Greens, Gauss’ og Stokes’ teoremer

Spesielle forhold knyttet til vurderingene
Det gis opptil 5% bonusprosent avhengig av antall oppgaver studenten har registrert som gjennomført i emnet. 
Det er ikke krav til bestått på den enkelte delevaluering. Eventuell kontinuasjon som følge av stryk på totalkarakteren, gis i form av en eksamen som dekker hele pensum og teller 100% på totalkarakteren. Eventuell ny sensur utføres på hele mappen etter at endelig karakter er satt.

Læringsutbytte

Kunnskap
Etter å ha fullført emne kan kadetten:
• vise forståelse for de matematiske begreper, problemstillinger og løsningsmetoder som inngår i emnets temaer
• påvise grunnleggende sammenhenger mellom matematikk og ingeniørfaglige anvendelser.

Ferdigheter
Etter å ha fullført emne kan kadetten:
• regne med symboler og formler
• anvende derivasjon og integrasjon på enkle praktiske problemer
• sette opp og løse enkle differensiallikninger
• løse enkle likninger med komplekse tall som løsningsmengde
• anvende matematiske representasjoner
• beskrive kurver, flater og romlige områder ved likninger og ulikheter, ved å benytte forskjellige typer koordinater, og ved bruk av parameterfremstillinger
• sette opp og regne ut de forskjellige integralene av skalar- og vektorfelt som inngår i emnets temaer; herunder kunne benytte sammenhengene mellom de ulike typene integraler som inngår i Greens, Stokes og Gauss’ teoremer
• gjenkjenne et konservativt felt og beregne en potensialfunksjon for feltet

Generell kompetanse
Etter å ha fullført emne kan kadetten:
• fortelle med egne ord om matematikkens anvendelse og betydning for ingeniørfaglige problemstillinger
• påvise sammenhenger mellom matematikken og emnene «Fysikk», «Kjemi» og «Elektro»

Praktisk organisering og arbeidsformer

Forelesninger, prøver, studentpresentasjoner og øvinger

Sensorordning

Sensur og sensorordning i henhold til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Forsvarets høgskole.

Pensum

Lorentzen, L., Hole, A. & Lindstrøm, T.L.. (2015). Kalkulus med èn og flere variable​. (2. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøtepliktKommentar
Øvinger RequiredDet er krav om å ha gjort 1/3 av øvingsoppgavene i forkant av hver skoleprøve, for å kunne ta skoleprøven.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Øvinger
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøteplikt:Required
Kommentar:Det er krav om å ha gjort 1/3 av øvingsoppgavene i forkant av hver skoleprøve, for å kunne ta skoleprøven.
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
Individuell fagoppgaveIndividuell -A-F100%Not requiredMappeevaluering: Skoleprøver, 4 beste av 5 (teller 100%).Prøver gjennomføres delvis med og uten godkjent kalkulator og egenskreven formelsamling. En A4 side med egen formelsamling per prøve. Alle egenproduserte formelsamlinger i faget frem til og med den aktuelle prøven, kan benyttes.
Vurderinger:
Vurderingsform:Individuell fagoppgave
Gruppering:Individuell
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:A-F
Andel:100%
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Mappeevaluering: Skoleprøver, 4 beste av 5 (teller 100%).
Hjelpemidler:Prøver gjennomføres delvis med og uten godkjent kalkulator og egenskreven formelsamling. En A4 side med egen formelsamling per prøve. Alle egenproduserte formelsamlinger i faget frem til og med den aktuelle prøven, kan benyttes.
Forfattere: 
Geir Arne Bunde