ING0307 Fartøyteknisk verkstedopplæring våpenteknisk

Emnekode: 
ING0307
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier
Credits: 
0
Undervisningssemester: 
2023 Vår
Emneansvarlig: 
Terje Fykse
Om emnet

Dette emnet er under utarbeidelse i samarbeid med Sjøforsvaret/Marinen/KNM Tordenskjold/FMA/FLO. Emnet tar sikte på å dekke Sjøforsvarets behov for felles fartøyteknisk opplæring. Emnet inngår som fag og funksjonsutdanning og er ikke en del av den studiepoenggivende bachelor/ingeniørutdanningen

Forfattere: 
Terje Fykse