ING0306 Våpenteknisk verkstedopplæring

Emnekode: 
ING0306
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier
Credits: 
0
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2021 Sommer
Eksamenssemester: 
2021 Sommer
Emneansvarlig: 
Terje Fykse
Om emnet

Dette emnet er under utarbeidelse i samarbeid med Sjøforsvaret/Marinen/KNM Tordenskjold/FMA/FLO. Emnet tar sikte på å dekke Sjøforsvarets behov for felles våpenteknisk opplæring og systemkurs. Emnet inngår som fag og funksjonsutdanning og er ikke en del av den studiepoenggivende bachelor/ingeniørutdanningen.

Forfattere: 
Terje Fykse