CBU1507 Cybermilitære ferdigheter

Emnekode: 
CBU1507
Studieprogram: 
Cybermilitær befalsutdanning
Studienivå: 
Kvalifiserende kurs
Undervisningssemester: 
2019 Høst
2020 Vår
2021 Vår
Eksamenssemester: 
2019 Høst
2020 Vår
2021 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk, evt. Engelsk
Emneansvarlig: 
Espen Flydahl
Oddbjørn Pedersen
Om emnet

Cybermilitære ferdigheter er et samlefag som tar for seg de viktigste systemene og teknologiene som en cyberingeniør utdannet ved Cyberingeniørskolen skal beherske.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Etter fullført emnet har kadetten:

 • kunnskap om ulike informasjons- og kommunikasjonssystemer som Forsvaret bruker

Ferdigheter
Etter å ha fullført emne kan kadetten:

 • Etablere, drifte og anvende informasjonsinfrastrukturen i cyberdomenet
 • Kan etablere, drifte og anvende utvalgte informasjons- og kommunikasjonssystemer som Forsvaret bruker

Emnets temaer

 • Multi Rolle Radio og Lett Felt Radio, innen semester 2
 • Kryptograd 1, semester 2
 • Windows server, semester 2
 • Cisco rolle 1, semester 2
 • HF brukernivå, semester 4
 • Taktisk Datalink, semester 4
 • Satellitt kommunikasjon (SATCOM), semster 4
 • Radiolinje operatørnivå, semester 4
 • Python, semester 4
 • Kommandoplassmateriell, semester 4
Praktisk organisering og arbeidsformer

Forelesninger og praksis.

Sensorordning

I henhold til kravet om bestått fagkurs.

VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
MappevurderingIndividuell -Bestått / ikke bestått Not requiredKadetten skal bestå/gjennomføre følgende kurs: • Multi Rolle Radio og Lett Felt Radio • HF brukernivå • Kryptograd • Taktisk Datalink • Satellitt kommunikasjon (SATCOM) • Radiolinje operatørnivå • Python • Windows server • Kommandoplassmateriell • Cisco
Vurderinger:
Vurderingsform:Mappevurdering
Gruppering:Individuell
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Andel:
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Kadetten skal bestå/gjennomføre følgende kurs: • Multi Rolle Radio og Lett Felt Radio • HF brukernivå • Kryptograd • Taktisk Datalink • Satellitt kommunikasjon (SATCOM) • Radiolinje operatørnivå • Python • Windows server • Kommandoplassmateriell • Cisco
Hjelpemidler:
Forfattere: 
Dag Kjønø
Oddbjørn Pedersen