CBU1506 Befalsskolen

Emnekode: 
CBU1506
Studieprogram: 
Cybermilitær befalsutdanning
Studienivå: 
Kvalifiserende kurs
Undervisningssemester: 
2019 Høst
2020 Vår
Eksamenssemester: 
2020 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Emneansvarlig: 
Ida Marie Frøseth
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
MappevurderingIndividuell -Bestått / ikke bestått Not requiredKadetten må bestå befalsskolen på Sessvollmoen.
Vurderinger:
Vurderingsform:Mappevurdering
Gruppering:Individuell
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Andel:
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Kadetten må bestå befalsskolen på Sessvollmoen.
Hjelpemidler:
Forfattere: 
Ida Marie Frøseth
Godkjent av: 
Oddbjørn Pedersen