CBU1504 Militær idrett og trening

Emnekode: 
CBU1504
Studieprogram: 
Cybermilitær befalsutdanning
Studienivå: 
Kvalifiserende kurs
Undervisningssemester: 
2020 Høst
2021 Vår
2021 Høst
2022 Vår
2022 Høst
2023 Vår
Eksamenssemester: 
2021 Vår
2021 Høst
2022 Vår
2023 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Emneansvarlig: 
Per Arne Halvorsen
Om emnet

Emnet gir kunnskap, ferdigheter og kompetanse innen militær trening, og har som mål å utvikle robuste befal som kan prestere fysisk og mentalt når det gjelder. Emnet inkluderer rammeplan for felles rekruttutdanning. Kadettene tilegner seg grunnleggende kunnskap og forståelse for at fysisk form en viktig faktor i den militære profesjonen.

Kadetten skal tilegne seg gode holdninger til fysisk aktivitet i den hensikt å kunne fremstå som et forbilde for andre i sin avdeling.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter å ha fullført emne kan kadetten:

  • Kunnskap om grunnleggende treningslære, kostholdslære og skadeforebygging og forstår hvordan dette spiller inn i et helseperspektiv og i en militær sammenheng.

Ferdigheter

Etter å ha fullført emne kan kadetten:

  • Anvende teori om treningslære, kosthold og skadeforebygging for å oppfylle kravene som Forsvaret stiller til styrke og utholdenhet.
  • Anvende kart og kompass for å orientere under ulike forhold.
  • Kan anvende grunnleggende nærkampteknikker og svømmeferdigheter for å kunne ta vare på seg selv.

Generell kompetanse

Etter å ha fullført emne kan kadetten:

  • Trene seg selv og andre, og kan iverksette tiltak for å nå individuelle eller avdelingens mål i forhold til fysisk form og robusthet.
Praktisk organisering og arbeidsformer

Praktiske leksjoner / fysisk trening i form av fellesøkter eller egentrening (2 økter tilstrebes pr uke) 

Noe teoretisk undervisning i klasserom. 

Sensorordning

Sensur og sensorordning i henhold til Forskrift om opptak, studie og eksamen ved Forsvarets høgskole.

Pensum
  • Militær fysisk trening i grunnleggende soldatutdanning (GSU).
  • Militær fysisk trening 1 (01/2013 2.utg). Kompendium, Forsvaret Høgskole. Skare, Magnhild. 2013. 
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
PraksisIndividuell -Bestått / ikke bestått Not required3000m og styrke test. Kadetten må oppnå minimum nivå 5. på 3000m og styrketest i løpet av 2. semester, 4. semester og 6. semester.
PraksisIndividuell -Bestått / ikke bestått Not required8 km pakningsløp innen kravet til nivå 4 må bestås innen oppstart befalsskolen.
Vurderinger:
Vurderingsform:Praksis
Gruppering:Individuell
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Andel:
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:3000m og styrke test. Kadetten må oppnå minimum nivå 5. på 3000m og styrketest i løpet av 2. semester, 4. semester og 6. semester.
Hjelpemidler:
Vurderingsform:Praksis
Gruppering:Individuell
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Andel:
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:8 km pakningsløp innen kravet til nivå 4 må bestås innen oppstart befalsskolen.
Hjelpemidler:
Forfattere: 
Per Arne Halvorsen
Godkjent av: 
Oddbjørn Pedersen