CBU1502 Operasjoner

Emnekode: 
CBU1502
Studieprogram: 
Cybermilitær befalsutdanning
Studienivå: 
Kvalifiserende kurs
Undervisningssemester: 
2019 Høst
2020 Høst
2021 Vår
Emneansvarlig: 
Ida Marie Frøseth
Forkunnskapskrav, emneliste: 
ING1501 Cyberingeniørens profesjon
Forkunnskapskrav

Emnet må sees i sammenheng med ING1501, og emnet Operasjoner på Befalsskolen.

Om emnet

Emnet vil gi kadettene nødvendige kunnskaper og ferdigheter til å bekle stillinger på lavere taktisk nivå, samtidig som emnet vil bidra til forståelse av cyberingeniørensrolle i et større perspektiv. Cybermaktkonferansen i regi av Cyberforsvaret er en del av faget, samt en studietur til "The NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence" i Tallinn.

Emnet gir også forutsetning for å foreta en risikovurdering i forbindelse med gjennomføring av militære aktiviteter.

  Læringsutbytte

  Kunnskaper

  Etter å ha fullført emne har kadetten:

  • Kjennskap til plan og beslutningsprosess (PBP)
  • Kunnskap om grunnleggende risikovurdering ved planlegging av militær aktivitet
  • Kunnskap om grunnleggende prinsipper for fremføring, lokalisering og utgruppering av kommandoplasser og K2IS-installasjoner
  • Kunnskap om sambandstaktikk og prosedyrer
  • Kjennskap til grunnleggende begreper innen cybermakt og cyberoperasjoner

  Ferdigheter

  Etter å ha fullført emne kan kadetten:

  • Anvende 5 punkt ordre som mal for ordregivning på lavere taktisk nivå
  • Anvende relevante verktøy og uttrykkformer for å gjennomføre ordregivning som militær leder på lavere taktisk nivå 
  • Anvende utvikling til strid og oppdragsanalyse som militære verktøy
  • Anvende grunnleggende prinsipper i PBP og prinsipper innen sambandstaktikk for å planlegge fremføring og sikring av K2IS-installasjoner på taktisk nivå
  • Anvende verktøy for vurdering av risiko i forbindelse med militære aktiviteter

  Generell kompetanse

  Etter å ha fullført emne har kadetten:

  • Forståelse for yrkes- og bransjeetiske prinsipper for å representere Forsvaret på en opplysende, sikker og troverdig måte
  Praktisk organisering og arbeidsformer

  Gjennomføres delvis under emnet Cyberkontekst i studie Telematikk. Forelesninger, fagkonferanser, trening og øvelser.

  Sensorordning

  Sensur og sensorordning i henhold til Forskrift om opptak, studie og eksamen ved Forsvarets høgskole.

  Evaluering og kvalitetssikring

  Det gjennomføres skriftlig og muntlig evaluering etter avsluttet emne som en del av FHS kvalitetssikringssystem.

  Pensum
  • Forsvarets fellesoperative doktrine (oppgitte sider)
  • Nasjonalt konsept for kommunikasjons- og informasjonssystemer (CIS)
  • Hærens sambandskonsept
  • FR 6-21 Fotlagsreglement (oppgitte sider)
  • Håndbok for fottroppen i felt (oppgitte sider)
  • Håndbok for plan og beslutningsprosessen for laget, Hefte 1
  • Radiolaget i felt
  • Stabshåndbok for Hæren - Plan og beslutningsprosessen (oppgitte sider)
  • Militære tegn og symboler (APP 6a)
  VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
  PraksisIndividuell3TimerBestått / ikke bestått100Not requiredOrdremottak, utvikling av ordre og fremføring av ordre. Gjennomføres i 5. semester.
  Vurderinger:
  Vurderingsform:Praksis
  Gruppering:Individuell
  Varighet:3
  Varighetstype:Timer
  Karakterskala:Bestått / ikke bestått
  Andel:100
  Justerende muntlig:Not required
  Kommentar:Ordremottak, utvikling av ordre og fremføring av ordre. Gjennomføres i 5. semester.
  Hjelpemidler:
  Forfattere: 
  Ida Marie Frøseth
  Godkjent av: 
  Oddbjørn Pedersen