CBU1501 Stridsteknikk

Emnekode: 
CBU1501
Studieprogram: 
Cybermilitær befalsutdanning
Studienivå: 
Kvalifiserende kurs
Undervisningssemester: 
2020 Høst
2021 Vår
2021 Høst
Eksamenssemester: 
2021 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Emneansvarlig: 
Per Arne Halvorsen
Om emnet

Emnet inkluderer rammeplan for felles rekruttutdanning og gir kadettene grunnleggende enkeltmannsferdigheter. Dette skal sammen med utvalgte lagsdriller gi studentene forutsetning for å kunne lede mindre enheter og ivareta sine primæroppgaver også under krevende forhold. Som en del av grunnlagsperioden vil elevene få følgende kurs: First responder og Multi Rolle Radio nivå 1 og 2. 

Emnet skal sammen med faget våpentjeneste bidra til at kadettene identifiserer seg med profesjonens krav til de grunnleggende militære ferdighetene. Ambisjonen er at studentene får et grunnlag innen emnet som kan videreutvikles uavhengig av hvilken forsvarsgren/DIF de vil tjenestegjøre i som befal. Frem til og med 3. semester er fokuset i emnet grunnleggende ferdigheter for å ha forutseninger for å gjennomføre OR-5 utdanningen ved befalskolen.

  Læringsutbytte

  Kunnskaper

  Etter fullført emne har kadetten:

  • Kunnskap om grunnleggende militære teknikker og prosedyrer for å løse oppdrag.

  Ferdigheter

  Etter å ha fullført emne kan kadetten:

  • Anvende relevante teknikker og prosedyrer som enkeltmann for å løse oppdrag og overleve på stridsfeltet
  • Anvende utvalgte stridsdriller på lagsnivå
  • Anvende relevante teknikker og prosedyrer for å utføre rekognosering av kommandoplasser og K2IS-installasjoner
  • Anvende relevante teknikker og prosedyrer for å utføre fremføring, etablering, drift og sikring av kommandoplasser og K2IS-installasjoner

  Generell kompetanse

  Kadetten har etter gjennomført emne nødvendige basisferdigheter for videre trening og øving. 

  Praktisk organisering og arbeidsformer

  Forelesninger, kurs, trening og øvelser.

  Sensorordning

  Sensur og sensorordning i henhold til Forskrift om opptak, studie og eksamen ved Forsvarets høgskole.

  Evaluering og kvalitetssikring

  Det gjennomføres skriftlig og muntlig evaluering etter avsluttet emne som en del av FHS kvalitetssikringssystem.

  Pensum
  • UD17-2 Soldaten i felt
  • FR 6-21 Fotlagsreglement
  • Håndbok for fottroppen i felt
  • Radiolaget i felt
  VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
  MappevurderingIndividuell -Bestått / ikke bestått Not requiredBestått kravene som stilles til Godkjent soldat i 1) Stridsteknikk 2) CBRN 3) First responder kurs 4) Sambandstjeneste innen utgangen av 3. semester.
  Vurderinger:
  Vurderingsform:Mappevurdering
  Gruppering:Individuell
  Varighet:
  Varighetstype:-
  Karakterskala:Bestått / ikke bestått
  Andel:
  Justerende muntlig:Not required
  Kommentar:Bestått kravene som stilles til Godkjent soldat i 1) Stridsteknikk 2) CBRN 3) First responder kurs 4) Sambandstjeneste innen utgangen av 3. semester.
  Hjelpemidler:
  Forfattere: 
  Per Arne Halvorsen
  Godkjent av: 
  Oddbjørn Pedersen