Semestre

BYTS2300 Konstruksjonslære

Emnekode: 
BYTS2300
Studieprogram: 
Bachelor i ingeniørfag ved Krigsskolen
Credits: 
10
Undervisningssemester: 
2018 Vår
Eksamenssemester: 
2018 Vår