Semestre

BYFE1000 Matematikk 1000

Emnekode: 
BYFE1000
Studieprogram: 
Bachelor i ingeniørfag ved Krigsskolen
Credits: 
10
Undervisningssemester: 
2018 Vår
Eksamenssemester: 
2018 Vår