MILM6313

Course code: 
MILM6313
Course name in Norwegian Bokmål: 
Operativ engelsk
Program of study: 
Videregående befalsutdanning 1 - Sjø
Level of study: 
-
Teaching semester: 
2021 Autumn
Assessment semester: 
2021 Autumn
Language of instruction: 
English
Person in charge: 
Hege Kristine Skilleås
Course content

Hensikten med emnet er å få øvelse i å benytte engelsk som muntlig og skriftlig arbeidsspråk, samt å få forståelse av hvilke krav som foreligger språklig med tanke på å kunne operere internasjonalt og det å kunne fylle stillinger med engelsk som arbeidsspråk. Dette gjøres gjennom å fokusere på språket i militær kontekst.

Learning outcome

Kunnskap

  • Har spesialistbefalet øvd og utvidet sitt ordforråd i sjømilitær/maritim/operativ engelsk samt i generell engelsk.
  • Har tydelig engelsk uttale  
  • Har fått øvelse i å holde brief på engelsk 

Ferdigheter 

  • Kan benytte engelsk som muntlig og skriftlig arbeidsspråk 
  • Har oppnådd et nivå som tilsvarer Stanag 6001 nivå 2 lytte- og leseferdighet.

 

Working and learning activities

Gjennom å bruke engelsk i klasserommet, i praktiske sammenhenger som for eksempel simulator og øvelser, oppøves befalets ferdigheter i operativ/sjømilitær/maritim engelsk. 

Det skal legges vekt på å bruke eksempler fra andre emner og fra tjenesten som illustrasjon av emnet. Arbeidsmåter skal involvere og aktivisere studenten. Det samarbeides tett med emnet "Sjømakt og maritime operasjoner" og "Ledelse"

Arbeidsmåter:
 

  • Klasseromsundervisning: diskusjoner, briefer, oppgaveløsning, gjennomgang av teori og oppgaver. 

  • Veiledning: Kadetter får veiledning, individuelt eller gruppevis. 

  • Selvstudium: Arbeid med teori, besvarelser av oppgaver, forberedelser av presentasjoner. 

Sensor system

Sensur gjennomføres i henhold til og reglement for befalsutdanning i Forsvaret.

Evaluation

Tilbud om testing iht STANAG 6001.

Curriculum

Sjømilitær/maritim og operativ terminologi. 

Tekster i ledelsesfag og sjømilitær/maritim/operativ engelsk. 

Mandatory courseworkCourseworks givenCourseworks requiredPresence requiredComment
Annet - spesifiser i kommentarfeltet11Required
Obligatoriske arbeidskrav:
Mandatory coursework:Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Courseworks given:1
Courseworks required:1
Presence required:Required
Comment:
Authors: 
Hege Kristine Skilleås
Ole Markus Andresen
Approval signature: 
Øyvind Tengesdal