ING0306

Course code: 
ING0306
Course name in Norwegian Bokmål: 
Våpenteknisk verkstedopplæring
Program of study: 
Bachelor i militære studier
Credits: 
0
Level of study: 
Bachelor
Teaching semester: 
2021 Summer
Assessment semester: 
2021 Summer
Person in charge: 
Terje Fykse
Course content

Dette emnet er under utarbeidelse i samarbeid med Sjøforsvaret/Marinen/KNM Tordenskjold/FMA/FLO. Emnet tar sikte på å dekke Sjøforsvarets behov for felles våpenteknisk opplæring og systemkurs. Emnet inngår som fag og funksjonsutdanning og er ikke en del av den studiepoenggivende bachelor/ingeniørutdanningen.

Authors: 
Terje Fykse