ING0307

Course code: 
ING0307
Course name in Norwegian Bokmål: 
Fartøyteknisk verkstedopplæring våpenteknisk
Program of study: 
Bachelor i militære studier
Credits: 
0
Teaching semester: 
2023 Spring
Person in charge: 
Terje Fykse
Course content

Dette emnet er under utarbeidelse i samarbeid med Sjøforsvaret/Marinen/KNM Tordenskjold/FMA/FLO. Emnet tar sikte på å dekke Sjøforsvarets behov for felles fartøyteknisk opplæring. Emnet inngår som fag og funksjonsutdanning og er ikke en del av den studiepoenggivende bachelor/ingeniørutdanningen

Authors: 
Terje Fykse