MILM1101 Basic Officer Competence

Course code: 
MILM1101
Course name in Norwegian Bokmål: 
Grunnleggende offiserskompetanse
Program of study: 
Bachelor i militære studier
Credits: 
7,5
Level of study: 
Bachelor
Teaching semester: 
2020 Autumn
Assessment semester: 
2020 Autumn
Language of instruction: 
Norwegian
Minimum number of students: 
N/A
Maximum number of students: 
250
Person in charge: 
Marius Navelsaker
Course content

To be developed autumn 2020

Learning outcome

To be developed autumn 2020

Working and learning activities

To be developed autumn 2020

Sensor system

Sensur gjennomføres i henhold til Forskrift for opptak, studier og eksamen ved Forsvarets høgskole.

Evaluation

Emneevaluering gjennomført av emneansvarlig.

Curriculum

FR 6-21 Reglement for fotlaget, Hæren 2010 s 1-195 

Forsvarssjefens grunnsyn på ledelse i Forsvaret, Forsvarsstaben 2012 s 3-13.  

Håndbok Plan og beslutningsprosess - Lag Hefte 4  s 4-17 

Håndbok for nærkamp, Hæren 2013 s 7-99 

Løytnanten og Krigen – Del 1 Kap 1 -3 s 17-66 // Del 2 s275-277 

Sanitets hefte nivå 2 s 4-56. First responder hefte (utgis v/kurs oppstart) 

STP 41  Stabshåndbok for Sjøforsvaret s 12-24 

UD 17-2 Soldaten i felt 1985, Forsvarets overkommando, Hærstaben, 1985 s 10-39. 

UD 5-23-1 Retningslinje for optisk rødpunktsikte og 3X forstørrelse, materiellkjennskap, bruk og behandling, Hæren 2008 s 4-12. 

UD 5-21-2 Retningslinjer for automatgevær 5,56mmx45 HK 416 N og 416 K. Hefte 2, Skyteutdannelse, Hæren 2008 s 1-95/ 127-177 

UD 5-21-1 Retningslinjer for automatgevær 5,56mmx45 HK 416 N og 416 K. Hefte 1, Våpenkjennskap, Hæren 2008 s 5-40 

Utdanningsdirektiv (UD) 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet – relevante bestemmelser relatert aktivitet 

Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionOral examinationCommentSupported materials
PraksisIndividual9Week(s)Pass / fail Not required
Vurderinger:
Form of assessment:Praksis
Grouping:Individual
Duration:9
Type of duration:Week(s)
Grading scale:Pass / fail
Proportion:
Oral examination:Not required
Comment:
Supported materials: