CBU1507

Course code: 
CBU1507
Course name in Norwegian Bokmål: 
Cybermilitære ferdigheter
Program of study: 
Cybermilitær befalsutdanning
Level of study: 
-
Teaching semester: 
2021 Autumn
2022 Spring
2023 Spring
Language of instruction: 
Norwegian
Person in charge: 
Per Arne Halvorsen
Espen Flydahl
Course content

Cybermilitære ferdigheter er et samlefag som tar for seg de viktigste systemene og teknologiene som en cyberingeniør utdannet ved Cyberingeniørskolen skal beherske.

Learning outcome

Kunnskaper
Etter fullført emnet har kadetten:

 • kunnskap om ulike informasjons- og kommunikasjonssystemer som Forsvaret bruker

Ferdigheter
Etter å ha fullført emne kan kadetten:

 • Etablere, drifte og anvende informasjonsinfrastrukturen i cyberdomenet
 • Kan etablere, drifte og anvende utvalgte informasjons- og kommunikasjonssystemer som Forsvaret bruker

Emnets temaer

 • Mulit Rolle Radio og Lett Felt Radio, brukerkurs, semester 1.
 • Multi Rolle Radio og Lett Felt Radio instruktørnivå, semester 2
 • Kryptograd 1, semester 2
 • Windows server, semester 2
 • Cisco rolle 1, semester 2
 • HF brukernivå, semester 4
 • Taktisk Datalink, semester 4
 • Satellitt kommunikasjon (SATCOM), semester 4
 • Radiolinje operatørnivå, semester 4
 • Python, semester 4
 • Kommandoplassmateriell, semester 4
Working and learning activities

Forelesninger og praksis.

Sensor system

I henhold til kravet om bestått fagkurs.

Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionOral examinationCommentSupported materials
MappevurderingIndividual -Pass / fail Not required
Vurderinger:
Form of assessment:Mappevurdering
Grouping:Individual
Duration:
Type of duration:-
Grading scale:Pass / fail
Proportion:
Oral examination:Not required
Comment:
Supported materials:
Authors: 
Per Arne Halvorsen