CBU1509

Course code: 
CBU1509
Course name in Norwegian Bokmål: 
Organisasjon og taktikk
Program of study: 
Cybermilitær befalsutdanning
Level of study: 
-
Teaching semester: 
2022 Spring
2022 Autumn
Assessment semester: 
2022 Autumn
Language of instruction: 
Norwegian
Person in charge: 
Per Arne Halvorsen
Course content

Emnet vil gi kadetten grunnleggende forståelse for plan og beslutningsprosess (PBP) på lags og troppsnivå. 

Emnet skal gi kadetten kunnskap og ferdigheter for å utvikle en 5 punktsordre for oppdragsløsning på lagsnivå.

Learning outcome

Kunnskaper

Etter fullført emne har kadetten:

 • Kunnskap om plan og beslutningsprosees (PBP) på lavere nivå. 
 • Kunnskap om militære tegn og symboler.
 • Kunnskap om gjeldende reglement og håndbøker som benyttes i PBP.
 • Kunnskap om organisering av militære avdelinger.
 • Kjennskap til hurtig stridsutvikling.

Ferdigheter

Etter å ha fullført emne kan kadetten:

 • Gjennomføre en plan og beslutningsprosess på lagsnivå.
 • Utvikle og fremføre egen 5 punktsordre.
 • Anvende håndbøker, taktiske huskelister og maler som hjelpemiddel i en plan prosess.

Generell kompetanse

Kadetten har etter gjennomført emne grunnleggende forståelse for ordreutvikling på lavere nivå. Kadetten har erfart å lede og ta beslutninger basert på egen plan.

Working and learning activities

Forelesninger, trening og øving.

Curriculum
 • Stabshånbok for Hæren-plan og beslutningsprosess (utvalgte sider)
 • Håndbok for plan og beslutningsprosess- hefte 1 bataljon (utvalgte sider)
 • Håndbok for plan og beslutningsprosess- hefte 2 kompani og eskadron (utvalgte sider)
 • Håndbok for plan og beslutningsprosess- hefte 3 tropp (utvalgte sider)
 • Håndbok for plan og beslutningsprosess- hefte 4 lag
Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionOral examinationCommentSupported materials
PraksisGroup1HoursPass / fail Not required
Vurderinger:
Form of assessment:Praksis
Grouping:Group
Duration:1
Type of duration:Hours
Grading scale:Pass / fail
Proportion:
Oral examination:Not required
Comment:
Supported materials:
Authors: 
Per Arne Halvorsen