CBU1508

Course code: 
CBU1508
Course name in Norwegian Bokmål: 
Grunnleggende soldatferdigheter
Program of study: 
Cybermilitær befalsutdanning
Level of study: 
-
Teaching semester: 
2021 Autumn
2022 Spring
2022 Autumn
Language of instruction: 
Norwegian
Person in charge: 
Per Arne Halvorsen
Course content
 • Emnet inkluderer fagplan for felles rekruttutdanning for Forsvaret. Dette skal sammen med utvalgte lags og stridsdriller gi kadettene forutsetning for å kunne lede mindre enheter og ivareta sine primæroppgaver under varierende forhold.
 • Emnet innholder 3 moduler:
  • Grunnlagsperiode (1.semester)
   • Innrykk
   • Robusthet
   • Stridsteknikk
   • Sanitet
   • Skyting
   • Overlevelse
   • Tester og prøver
   • Øvelse grunnlag
  • Vintermodul (2.semester)
   • Grunnleggende vintertjeneste
   • Øvelse vinterdrill
  • Oppdragsmodul (2.og 3. semester)
   • Oppdragsløsning i lagsrammen.
   • Sammensatt trening av innlærte kunnskap og ferdigheter.

Emnet skal sammen med emnene våpentjeneste og orgnisasjon og taktikk bidra til at kadettene identifiserer seg med profesjonens krav til grunnleggende og bærende militære ferdigheter. Ambisjonen er at studentene får et grunnlag innen emnet som kan videreutvikles uavhengig av hvilken forsvarsgren/DIF de vil tjenestegjøre som befal.

Learning outcome

 

Kunnskaper

Etter fullført emne har kadetten:

 • Kunnskap om grunnleggende militære teknikker og prosedyrer for å løse oppdrag.
 • Kjennskap til grunnleggende sambandsplanlegging på lavere nivå.
 • Kunnskap om hva som påvirker egen evne til oppdragsløsning.
 • Kunnskap om grunnleggende vintertjeneste, herunder bekledning, valg av trygg marsjvei, vinterbivuakk, ernæring og kulderelaterte skader.

Ferdigheter

Etter å ha fullført emne kan kadetten:

 • Anvende relevante teknikker og prosedyrer som enkeltmann for å løse oppdrag.
 • Anvende grunnleggende enkeltmannsferdigheter for å opprettholde egen stridsevne under varierende feltforhold, herunder vinterforhold.
 • Kunne etablere og drifte en sambandsinstallasjon, herunder kunne beskytte og forsvare installasjonen.
 • Anvende korrekte sambandsprosedyrer.

Generell kompetanse

Etter gjennomført emne har kadetten:

 • Opparbeidet seg nødvendige grunnleggende basisferdigheter for å løse oppdrag på lagsnivå.
Working and learning activities

Forelesninger, kurs, trening og øvelser.

Curriculum
 • UD 17-2 Soldaten i felt
 • Håndbok for fotlaget (utvalgte sider)
 • Håndbok for radiolaget i felt
Mandatory courseworkCourseworks givenCourseworks requiredPresence requiredComment
Praksis11Required
Praksis 1 1Required
Praksis 1 1Required
Obligatoriske arbeidskrav:
Mandatory coursework:Praksis
Courseworks given:1
Courseworks required:1
Presence required:Required
Comment:
Mandatory coursework:Praksis
Courseworks given: 1
Courseworks required: 1
Presence required:Required
Comment:
Mandatory coursework:Praksis
Courseworks given: 1
Courseworks required: 1
Presence required:Required
Comment:
Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionOral examinationCommentSupported materials
PraksisIndividual -Pass / fail Not required
Vurderinger:
Form of assessment:Praksis
Grouping:Individual
Duration:
Type of duration:-
Grading scale:Pass / fail
Proportion:
Oral examination:Not required
Comment:
Supported materials:
Authors: 
Per Arne Halvorsen