CBU1504

Course code: 
CBU1504
Course name in Norwegian Bokmål: 
Militær idrett og trening
Program of study: 
Cybermilitær befalsutdanning
Level of study: 
-
Teaching semester: 
2021 Autumn
2022 Spring
2022 Autumn
2023 Spring
2023 Autumn
2024 Spring
Assessment semester: 
2021 Autumn
2022 Spring
2022 Autumn
2023 Spring
2024 Spring
Person in charge: 
Per Arne Halvorsen
Course content

Emnet gir kunnskap, ferdigheter og kompetanse innen militær trening, og har som mål å utvikle robuste befal som kan prestere fysisk og mentalt når det gjelder. Emnet må ses i sammenheng med utdanningen som gis ved Forsvarets befalsskole. Kadettene tilegner seg grunnleggende kunnskap og forståelse for at fysisk form en viktig faktor i den militære profesjonen.

Kadetten skal tilegne seg gode holdninger til fysisk aktivitet i den hensikt å kunne fremstå som et forbilde for andre i sin avdeling.

Learning outcome

Kunnskaper

Etter å ha fullført emne har kadetten:

  • Kunnskap om grunnleggende treningslære, kostholdslære og skadeforebygging og forstår hvordan dette spiller inn i et helseperspektiv og i en militær sammenheng.

Ferdigheter

Etter å ha fullført emne kan kadetten:

  • Anvende teori om treningslære, kosthold og skadeforebygging for å oppfylle kravene som Forsvaret stiller til styrke og utholdenhet.
  • Anvende kart og kompass for å orientere under ulike forhold.
  • Trene seg selv og andre, og kan iverksette tiltak for å nå individuelle eller avdelingens mål i forhold til fysisk form og robusthet.

Generell kompetanse

Etter å ha fullført emne kan kadetten:

  • Forstå viktigheten av fysisk trening og betydningen av dette inn mot de krav Forsvaret stiller til fysisk ytevne og robusthet.
Working and learning activities

Praktiske leksjoner / fysisk trening i form av fellesøkter eller egentrening (2 økter tilstrebes pr uke) 

Noe teoretisk undervisning i klasserom. 

Sensor system

Sensur og sensorordning i henhold til Forskrift om opptak, studie og eksamen ved Forsvarets høgskole.

Curriculum
  • Militær fysisk trening i grunnleggende soldatutdanning.
  • Militær fysisk trening 1 (01/2013 2.utg). Kompendium, Forsvaret Høgskole. Skare, Magnhild. 2013. 
Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionOral examinationCommentSupported materials
PraksisIndividual -Pass / fail Not required
PraksisIndividual -Pass / fail Not required
PraksisIndividual -Pass / fail Not required
PraksisIndividual -Pass / fail Not required
Vurderinger:
Form of assessment:Praksis
Grouping:Individual
Duration:
Type of duration:-
Grading scale:Pass / fail
Proportion:
Oral examination:Not required
Comment:
Supported materials:
Form of assessment:Praksis
Grouping:Individual
Duration:
Type of duration:-
Grading scale:Pass / fail
Proportion:
Oral examination:Not required
Comment:
Supported materials:
Form of assessment:Praksis
Grouping:Individual
Duration:
Type of duration:-
Grading scale:Pass / fail
Proportion:
Oral examination:Not required
Comment:
Supported materials:
Form of assessment:Praksis
Grouping:Individual
Duration:
Type of duration:-
Grading scale:Pass / fail
Proportion:
Oral examination:Not required
Comment:
Supported materials:
Authors: 
Per Arne Halvorsen
Approval signature: 
Oddbjørn Pedersen