CBU1503

Course code: 
CBU1503
Course name in Norwegian Bokmål: 
Våpentjeneste
Program of study: 
Cybermilitær befalsutdanning
Level of study: 
-
Teaching semester: 
2021 Autumn
2022 Spring
2022 Autumn
2023 Spring
2023 Autumn
2024 Spring
Assessment semester: 
2022 Autumn
2024 Spring
Person in charge: 
Per Arne Halvorsen
Course content

Emnet inkluderer felles rekruttutdanning  for Forsvaret. Hensikten med emnet er at kadettene tidlig skal tilegne seg gode ferdigheter og holdninger innen grunnleggende våpentjeneste / skyting samt opprettholde disse gjennom skoleløpet. 

Emnet gir kadettene grunnleggende ferdigheter innenfor bruk og behandling av primærvåpen ( angrepsrifle,HK 416).

Emnet har et gjennomgående fokus på trygg våpenføring og våpenskjøtsel under alle forhold. 

Emnet skal sammen med faget grunnleggende soldatferdigheter bidra til at kadettene identifiserer seg med profesjonens krav til de grunnleggende militære ferdighetene.

Opplæring i primærvåpnet (HK 416) vil i hovedsak foregå i semester 1 - 3, mens det i semester 4 - 6 vil være fokus på å vedlikeholde ferdighetene.

Ambisjonen er at studentene får et godt grunnlag som kan videreutvikles uavhengig av hvilken forsvarsgren / DIF de vil tjenestegjøre i som befal.

  Learning outcome

  Kunnskaper

  Etter å ha fullført emne har kadetten:

  • innsikt i gjeldende sikkerhetsbestemmelsene for håndtering av våpen og ammunisjon

  Ferdigheter

  Etter å ha fullført emne kan kadetten:

  • Anvende våpen og ammunisjon i henhold til de gjeldende sikkerhetsbestemmelsene
  • Anvende teoretisk kunnskap med praktisk betydning til skyteferdigheter og våpenbehandling
  • Selvstendig operere og vedlikeholde primærvåpen under krevende forhold
  • Anvende primærvåpen HK416 med tilfredsstillende resultat til ferdighetsnivå 2

  Generell kompetanse

  Etter å ha fullført emne kan kadetten:

  • Forstå muskeloverlæring og drill som læringskonsept
  • Basisferdigheter for videre trening og øving.

  Kompetansen ansees som essensiell for å kunne løse oppdrag og for å kunne overleve på et stridsfelt.

  Working and learning activities

  Emnet gjennomføres med vanlig klasseromsundervisning, samt utstrakt bruk av praksis.

  Sensor system

  Sensur og sensorordning i henhold til Forskrift om opptak, studie og eksamen ved Forsvarets høgskole.

  Curriculum
  • UD2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitærvirksomhet (relevante sider til emnet).
  • UD5-21-1 Hefte 1 Våpenkjennskap
  • UD5-21-2 Hefte 2 skyteutdannelse
  • UD5-21-3 Hefte 3 grunnleggende skyterekker
  Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionOral examinationCommentSupported materials
  PraksisIndividual -Pass / fail Not required
  Vurderinger:
  Form of assessment:Praksis
  Grouping:Individual
  Duration:
  Type of duration:-
  Grading scale:Pass / fail
  Proportion:
  Oral examination:Not required
  Comment:
  Supported materials:
  Authors: 
  Per Arne Halvorsen
  Approval signature: 
  Oddbjørn Pedersen